3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü
03 Mart 2020

  

     Bakanlığımız tarafından işitme engeli ile doğan bebeklerin erken dönemde tespit edilmesi amacı ile işitme taramalarının gerçekleştirilmesi, kesin teşhis, işitme cihazı uygulaması ve gerekli rehabilitasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak üzere “Türkiye Ulusal İşitme Taraması Programı” yürütülmektedir.

     İşitme kaybı çok hafif dereceden çok ileri dereceye kadar farklılık gösteren işitmedeki yetersizliktir. İnsan kulağını uyarabilen en düşük ses basınç düzeyi 0,000204 dyn/cm2 ,veya güç cinsinden 10-16 watt/cm2 olarak belirlenmiştir. Başlangıç değeri “0” desibel olarak kabul edilen bu değer, referans değer ile ortamdaki değerin bölünmesinden ortaya çıkan sonucun logaritmik ifadesidir. Günlük yaşamdan örnek verirsek; fısıltı ile konuşma 20- 25 dB, normal şiddette konuşma 55- 60 dB, yüksek sesle konuşma 70-75 dB, trafik gürültüsü 90-95 dB,  jet motor gürültüsü 120-140 dB düzeyindedir.  İnsan kulağı 20- 20.000 Hertz arasında 0- 120 dB şiddet düzeylerindeki sesi algılayabilecek yetenektedir. Bu işitme yeteneği yaş ilerledikçe yüksek frekanslardan başlayarak azalır.

     İşitme kayıplı çocukların sahip oldukları işitme kaybı özellikle konuşma ve lisan gelişimini olumsuz etkiler. Bunun yanı sıra çocuğun sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimi de değişik derecelerde etkilenmektedir. Etkilenmenin şiddeti işitme kaybının derecesine paralel olarak artmaktadır. Çocukluk çağında çok sık geçirilen orta kulak enfeksiyonlarının ortaya çıkardığı hafif derecedeki işitme kayıpları lisan ve öğrenme üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Özellikle dil gelişim döneminde bu tür durumla karşılaşılan çocuklarda gelişimsel IQ önemli derecede etkilenmektedir. Bu nedenle, çok hafif dereceden başlayarak, çocuklardaki işitme kayıplarının çok iyi izlenmesi ve önlem alınması gereklidir. Tedavi ve terapi yaklaşımlarına bir an önce başlanabilmesi ancak işitme kaybının erken tanısı ile mümkündür. Bu nedenle Bakanlığımız tarafından işitme engeli ile doğan bebeklerin erken dönemde teşhiş edilmesi amacı ile işitme taramalarının gerçekleştirilmesi, kesin teşhis, işitme cihazı uygulaması ve gerekli rehabilitasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak üzere “Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması Programı” başlatılmıştır. Aynı zamanda “Okul Çağı Çocuklarda İşitme Taraması Programı” da yürütülmektedir.  İlimizde; bu tarama porgramları; Kamu Hastaneleri, Özel Hastaneler, Üniversitesi Hastaneleri ve 19 İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.