overlay

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı


  • Aile Hekimliği Birimi
  • Toplum Sağlığı Birimi
  • İzleme, Değerlendirme ve  İstatistik Birimi
  •  Bulaşıcı olmayan Hastalıklar Birimi
  • Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
  • Çevre Sağlığı Birimi
  • Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi
  • Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi