overlay

Müdürlük Makamına Bağlı Birimler

  • Hukuk ve Muhakemat Birimi
  • Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü
  • Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi
  • Döner Sermaye Muhasebe Hizmetleri Birimi
  • İl Kalite Koordinatörlüğü
  • İnceleme ve Soruşturma Birimi