overlay

Müdürlük Makamına Bağlı Birimler

  • Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi
  • Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü
  • Hukuk ve Muhakemat Birimi
  •  Döner Sermaye Muhasebe Hizmetleri Birimi
  •  İl Kalite Koordinatörlüğü