Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı
16 Temmuz 2021

BaşkanResmi.jpg

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı
DR. HACER NUR YÜCE

Bağlı Birimler

Toplum Sağlığı Birimi
İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi
Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi
Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi
Aile Hekimliği Birimi
Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi
Aşı Programları Birimi
Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
Çevre Sağlığı Birimi