Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
15 Ekim 2019

  •  Sağlık hizmetleri Birimi
  •  Kamu Sağlık Tesisleri Birimi
  • Sağlık Hizmetleri İzleme Değerlendirme ve Denetim Birimi
  • Özel Hastaneler Birimi
  • Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi