overlay

İl Sağlık Müdürümüz

 
İl Sağlık Müdürü.jpg

Antalya İl Sağlık Müdürü
Dr. Ünal HÜLÜR

Bağlı Birimler

Hukuk ve Muhakemat Birimi

Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü

Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi

Döner Sermaye Muhasebe Hizmetleri Birimi

İl Kalite Koordinatörlüğü

İnceleme ve Soruşturma Birimi
Özgeçmiş


 

Ordu'da 1971 yılında doğdu. Sırasıyla 1986 Ordu Lisesi, 1993 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015 Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladı. 1993-2002 yılları arasında, Gümüşhane Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı olarak Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimliği, Acil Hekimliği, Şube Müdürlüğü, Sağlık Müdür Yardımcılığı ve Sağlık Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ankara'da, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü'nde Eğitim Birim Sorumlusu olarak 2002-2003 yılları arasında görev yapan Hülür, 2008 yılına kadar Hıfzıssıhha Mektebi Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü üstlendi. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı ve Sağlık Bilgi Sİstemleri Genel Müdürlüğü E-Sağlık Daire Başkanlığı yaptı. Daha sonra 2014 yılı şubat ayında Antalya İl Sağlık Müdürü olarak göreve başladı.

 • Yayınlar
  • Türkiye'de Sağlık ve İlaç Harcamaları
  • Türkiye'de Bulaşıcı olmayan Hastalıklar ve Risk faktörleri ve Müdahale Politikaları
  • Türkiye'de ilaç geri ödeme politikası
  • Ulusal Organ Bilgi Sistemi
  • Ehealth-strategies.eu
  • National Organ Waiting
  • Automatic Transformation of Local EHRs to the İnternational Standards: Aplication in Turkey's NHIS
  • Türkiye'de 10 yıllık Koroner Kalp Hastalığı Gelişme Riski Düzeyine göre Yüksek LDL-Kolesterol Farkındalık, tedavi ve kontrol düzeylerini etkileyen etmenler
  • Policies for Tackling Non- Communicable Diseases and Risk Factors in Turkey
  • Sağlımızı Bozan Ses Çevremiz
  • Sağlık Bakanlığı Üçlü Taşra Yapılanması Hakkında Antalya İli Sağlık Yöneticilerinin Görüşleri Araştırması
 • Kurs ve Sertifikalar
  • Epidemiyolojik İnformasyon Sistemi Kursu Sertifikası
  • Eğitim Programı Yönetimi Eğitimi
  • İlkyardım Eğitici Eğitimi
  • Eğitim Formasyonu Eğitimi
  • Healthcare Management Training
  • Sağlık Ekonomisi Eğitimi
  • İzleme Değerlendirme ve Denetleme Eğitimi
  • Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik Çalışması
  • Performans Improvement and Advanced Training Update Workshop
  • Sporcu Sağlığı Gelişimi Kursu
  • Health Sector Reform and Sustainable Financing
  • Flagship Learning Program
  • Project Management in World bank –funded Projects: Control of Project delivery (Time, Scope, Procurement, budget and resource)
  • Project Managengement Based on Logical framework
  • Reform and Sustainable Financing
  • Turkey National Flagship Senior Policy Seminar
  • Decentralization Training of Training of Trainers Course
  • Analyzing Health Sector Reform Training of Trainers
  • Monitoring and Evaluation for Development programs in the Health and Social Security Sectors
  • Improving the Quality of Healty Services
  • Auditor Training Program Joint Commission International Standards
  • ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik
  • Bilgi Güvenliği en ISO 27001
  • Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi
  • Hastane Yönetimi ve İşletmeciliği Uzaktan Eğitim Sertifika Programı
  • ISO 9001:2008 Series Auditor / Lead Auditor Training Course
  • Sağlık Eğitimi Ve Sağlık Yönetimi
  • Sağlık İstatistiği
  • Proje Yönetimi
  • İlk Yardım Eğiticiliği
  • Uzaktan Eğitimle Hastane Yöneticiliği
  • Yabancı Dil
  • Bilgisayar Eğitimi
  • Sağlık Politikaları Ve Planlama

Konularında diploma ve sertifikalara sahiptir. 2009 yılında Milli Güvenlik Akademisini bitiren Ünal Hülür, evli ve 4 çocuk babasıdır.