overlay

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik değişikliği

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik 01/03/2019 tarih ve 30701 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, ilgili Yönetmelik Madde 39 ile 18/6/2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.