overlay

GETAT Klinik Araştırmaları İyi Klinik Uygulamaları (İKU) Klavuzu

GETAT Klinik Araştırmaları İyi Klinik Uygulamaları (İKU) Klavuzu

Güncelleme Tarihi: 15/05/2019

Taraf olunan uluslararası anlaşmalar ile iyi klinik uygulamaları çerçevesinde, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanlarında insanlar üzerinde bilimsel araştırma yapılmasına ve gönüllülerin haklarının korunmasına dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla 09.03.2019 tarihli ve 30709 sayılı Resmi Gazete'de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İş bu sebeple klinik verilerin uluslararası karşılıklı kabulünü kolaylaştırmak için tek bir standart sağlamak amacıyla GETAT İyi Klinik Uygulama Kılavuzu hazırlanmıştır.


GETAT Klinik Araştırmaları İyi Klinik Uygulamaları (İKU) Kılavuzu üst yazı  tıklayınız.

GETAT Klinik Araştırmaları İyi Klinik Uygulamaları (İKU) Kılavuzu tıklayınız.