İzinli Biyosidal Ürün Uygulama İşyerleri Listesi
21 Nisan 2022

 

İlimizde, 04.07.2019 tarih ve 30821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereği, İzinli Biyosidal Ürün Uygulama İşyerleri Listesi güncellenmiştir.

 

Güncel listeye ulaşmak için tıklayınız.
BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA İZİN BELGESİ ALAN İŞYERLERİ LİSTESİ