overlay

Sağlık Personelinin Mayıs Ayı İl İçi Dönem Tayini

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 25/02/2019 tarihli ve 2833 sayılı Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönerge’nin; Atama Dönemleri başlıklı 7.maddesine, Kadroların İlanı ve Başvurular başlıklı 8.maddesine ve Müracaat Sınırlamaları başlıklı 15. Maddesine istinaden, Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde görev yapan sağlık personeli için Mayıs dönemi İl İçi Atama ve Nakil işlemleri başlamış olup; ilan metni, çalışma takvimi ve münhal kadrolar aşağıda yayınlanmıştır.
İlgililere duyurulur...


İlan Metni ve Çalışma Takvimi.pdf
Münhal Kadrolar,,,.pdf
İL İÇİ ATAMA VE NAKİL TALEP FORMU.xls