overlay

Psikoteknik Değerlendirme Süreleri Hakkında

Psikoteknik Değerlendirme Süreleri Hakkında Duyuru

Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün , 01.03.2021 Tarih ve 319 Sayılı Talimatı gereği; Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Bakanlığımız tarafından Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Bu kapsamda, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında normalleşme süreci ve alınacak tedbirler yeniden düzenlenmiştir. Bilindiği üzere, Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18/7/1997 tarih ve 23053 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 79 uncu maddesi ve Ek-4 sayılı cetveli dahilinde Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. 21/03/2020 tarih ve 31075 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği 79 uncu maddesi “(...) Kişi düzenlenen psiko-teknik değerlendirme raporu ile birlikte kırkbeş gün içerisinde kamu veya özel sağlık kuruluşlarında görev yapan psikiyatri uzmanına başvurur. (…)” hükmü ile “(…) Kişi adına düzenlenen rapora otuz gün içerisinde il sağlık müdürlüğüne itiraz edebilir. Otuz gün içerisinde rapora itiraz edilmemesi hâlinde kişi iki yıl boyunca tekrar teste alınmaz. (…)” hükmü yer almaktadır. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından Genel Müdürlüğümüze sunulan vatandaş dilekçelerinde mevzuatta yer alan sürelerle ilgili çeşitli nedenlerle (özellikle Covd-19 sebebi ile) mağduriyet yaşadıklarını beyan etmektedirler. Konuyla ilgili olarak hayatını sürücülük mesleğinden kazanan vatandaşların mağdur olmaması açısından psikoteknik değerlendirme testi sonrası mevzuat gereği 45 gün içerisinde pandemi nedeni ile psikiyatriye başvuramayan veya yetersiz rapor alıp İl Sağlık Müdürlüğüne itiraz edemeyen sürücülerin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Psikoteknik E-rapor sisteminde Bakanlık Makam Oluru ile düzenleme yapılmış olup psikoteknik test sonrası psikiyatri poliklinik/itiraz sürecini tamamlayamayan raporların ve itirazların 01 Mayıs 2021 tarihine kadar tamamlanabileceği. Ayrıca 01.05.2021 tarihinden sonra mücbir sebepler (Covid-19 karantinası veyahut Erapor sistem hataları) haricinde hiçbir şekilde mevzuat hükümlerinde yer alan süreler üzerinden yeniden süre uzatımı yapılmayacağının bilinmesi gerekmektedir.
ilgililere duyurulur.