overlay

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Staj Soru ve Cevap

 Staj yapacak öğrencilerin staj kabulü ve ilgili iş ve işlemlerin etkin yerinde değerlendirilmesinin sağlanabilmesi için, Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Birimi uhdesinde stajyer öğrenciler ile ilgili sıkça sorulan sorular kapsamında "Staj Soru ve Cevap" hazırlanmıştır.Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Staj Soru ve Cevap.docx