overlay

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı

 
 
 

    Bağlı Birimler

  • Aile Hekimliği Birimi
  • Havalimanı ve Sahra Birimi
  • Toplum Sağlığı Birimi
  • İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi
  • Bulaşıcı olmayan Hastalıklar Birimi
  • Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
  • Çevre Sağlığı Birimi
  • Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi