T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü

Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ve Hakem Hastane Listeleri Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020

Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ve Hakem Hastane Listeleri


        30.09.2019 tarih ve 23642684-010.04-1618 sayılı Makam Olur’u ile aynı tarihte yürürlüğe konulan; Sağlık Raporları Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge’de sahadan gelen geri bildirimler e-rapor sistemi gereksinimleri ve üst mevzuatlarda yapılan değişiklikler sonucunda düzenleme yapılması uygun değerlendirilmiştir. 

       Bu nedenle  20.10.2020 tarih ve 54567092-010.04-4959 sayılı Makam Olur’u ile Sağlık Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge yürürlüğe konulmuştur.  Değişiklikler  Sağlık Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge'ye işlenmiştir. 

Paylaş