T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü

Yedek Sürekli İşçilerin Atama Yerleri ve Göreve Başlayışları Hakkında Duyuru (Yedek 4.aşama) Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020

Yedek Sürekli İşçilerin Atama Yerleri ve Göreve Başlayışları Hakkında Duyuru (Yedek 4.aşama)


4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 8-9 Nisan 2020 tarihinde İŞ-KUR aracılığı ile yapılan kura sonucuna göre, ilimize yerleştirmesi yapılan ve atanmak üzere belirtilen süre içerisinde Müdürlüğümüze evrak teslimi yapan Yedek sürekli işçiler den ataması uygun görülenlerin, ihtiyaca göre il içerisindeki dağılımının aşağıdaki listede belirtildiği şekilde yapılmasına karar verilmiştir.

-Ataması yapılanlardan; atama işleminin sonuçlanması müteakip yasal mazeretler haricinde 10 (on) gün içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

-Adayların göreve başlamaları için 10 günlük süre öngörülmüş ise de, COVID-19 salgınından dolayı, ülkemizin geçtiği olağanüstü durum göz önüne alınarak, atanmaya hak kazanan aday, kendisine yapılan tebligat üzerine il düzeyinden personel karşılanması yoluna gidildiğinden 22.09.2020 tarihinden itibaren en geç 3 (Üç) gün içinde derhal göreve başlatılacaktır.

-İlgili duyuru tebligat yerine geçmekte olup, kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Görev Yeri Listesi.pdf
Paylaş