T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Resertifikasyon Sınavı Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2020

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Resertifikasyon Sınavı


Bakanlığımız tarafından ikinci bir talimata kadar durdurulan, diyaliz eğitimlerinin ve diyaliz resertifikasyon sınavlarının, Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 02.09.2020 tarih ve 2300 sayılı yazısı ile aşağıda belirtildiği şekilde İlimizde yeniden
başlatılması gerektiği bildirilmiştir.

  • 10 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Diyaliz Eğitimleri ve Resertifikasyon Sınavlarının yapılması,
  • Mücbir sebepten ötürü başlayıp yarım kalan Diyaliz Eğitimlerinin başlanan eğitim merkezinde devam ettirilerek tamamlanması,
  • Eğitim Merkezi belirlenmiş olanların belirlenen Merkezlerde Diyaliz Eğitimleri ve Resertifikasyon Sınavlarının yapılması uygun görülmüştür.

      Ayrıca 02.04.2014 tarih ve 28903 sayılı Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğine, 02.04.2014 tarih ve SASES6 numaralı Hekimler için Hemodiyaliz Eğitim Standartları ile 03.04.2014 tarih ve SASES7 numaralı Hemşireler için Hemodiyaliz Eğitim Standartlarının 12. Maddesi 6. Fıkrasına göre ‘Sertifikalı eğitim uygulama yetkisini kaybetmiş yerlere daha önce yapılan eğitimlerin resertifikasyonları Bakanlığın ilgili birimince aynı niteliklere haiz başka bir merkezde yapılması sağlanacaktır.’ hükmü gereğince Resertifikasyon sınav yerleri  belirlenmekte idi.Coronavirüs COVID-19 pandemisi sebebiyle Diyaliz Eğitimleri ve Resertifikasyon Sınavlarına yeni başvuracak ve Eğitim Merkezi belirlenmemiş olanların bulundukları ilde İl Sağlık Müdürlüklerine dilekçe ve ikametini gösterir belge ile başvurmaları halinde;

  • İkamet ettiği ilde bulunan Diyaliz Eğitim Merkezinde,
  • İkamet ettiği ilde Diyaliz Eğitim Merkezi yoksa en yakın ilde bulunan Eğitim Merkezinde, Diyaliz Eğitimleri ve Resertifikasyon Sınavlarına girmeleri uygun görülmüştür.   

    Söz konusu yazıya istinaden İlimizde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Eğitim Merkezinde 17.09.2020 tarihinde Diyaliz Resertifikasyon Sınavı yapılacaktır. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Eğitim Merkezinde diyaliz eğitimi alarak sertifika alan ve  sertifika geçerlilik süresi dolan kişilerin,

  İlimiz dışında bulunan başka bir diyaliz eğitim merkezinden sertifika alan, geçerlilik süresi dolan ve daha önce sınav yeri belirlenmemiş olan diyaliz sertifikası sahiplerinin 14.09.2020 tarihine kadar aşağıda belirtilen belgeler ile Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

 

 

Başvuru Belgeleri:

1-Dilekçe

2-Resertifikasyon Başvuru Formu (Ek:12)

3-Sertifika fotokopisi arka ve ön

4-Kimlik Fotokopisi

5-İkametgah Belgesi (İl dışındaki merkezlerden eğitim alanlar)

 

EK-12 Resertifikasyon Başvuru Formu.xls

 

 

Paylaş