T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü

Yedek Sürekli İşçilerin Atama Yerleri ve Göreve Başlayışları Hakkında Duyuru Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2020

Yedek Sürekli İşçilerin Atama Yerleri ve Göreve Başlayışları Hakkında Duyuru


4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 8-9 Nisan 2020 tarihinde İŞ-KUR aracılığı ile yapılan kura sonucuna göre, ilimize yerleştirmesi yapılan, asil adaylardan göreve başlamayanların yerine sıraya göre ilk 93 (doksanüç) Temizlik Görevlisi ile sıraya göre 11 (onbir) Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Yedek Sürekli İşçilerden atanmak üzere belirtilen süre içerisinde Müdürlüğümüze evrak teslimi yapıp ataması uygun görülenlerin, ihtiyaç durumuna göre il içerisindeki dağılımının aşağıdaki listede belirtildiği şekilde yapılmasına karar verilmiş ve atamalar yapılmıştır.

  • -Ataması yapılanlardan; atama işleminin sonuçlanması müteakip yasal mazeretler haricinde 10 (on) gün içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
  • -Adayların göreve başlamaları için 10 günlük süre öngörülmüş ise de, COVID-19 salgınından dolayı, ülkemizin geçtiği olağanüstü durum göz önüne alınarak, atanmaya hak kazanan aday, kendisine yapılan tebligat üzerine il düzeyinden personel karşılanması yoluna gidildiğinden 03.06.2020 tarihinden itibaren en geç 3 (Üç) gün içinde derhal göreve başlatılacaktır.

GÖREV YERLERİ LİSTESİ.pdf

İLGİLİLERE DUYURULUR.
Paylaş