T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI HARİCİ PERSONELİN İLLER ARASI HAZİRAN- TEMMUZ DÖNEM TAYİNİ HAKKINDA Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2020

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI HARİCİ PERSONELİN İLLER ARASI HAZİRAN- TEMMUZ DÖNEM TAYİNİ HAKKINDA


Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergenin Kurum İçi Yer Değişikliği başlıklı 7 inci maddesi hükümlerine istinaden; Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve esaslarına Dair Yönerge doğrultusunda standardı uygun olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadrolara atanmak isteyen İl Sağlık Müdürlükleri ve Bağlı Birimlerinde görev yapan Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre istihdam edilen personelin 2020 Yılı Haziran-Temmuz dönemi iller arası yer değişikliği için aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda başvurular alınacaktır.

1- 2020 yılı Haziran- Temmuz Dönemi İller arası yer değişikliği başvuruları 01/06/2020 tarihinde başlayıp 29/07/2020 tarihi saat mesai bitiminde sona erecektir. (30/07/2020 tarihi Kurban Bayramı Arifesi ve 31/07/2020 tarihi Kurban Bayramının 1. Günü olması nedeniyle)

2- Müdürlüğümüz emrindeki sağlık birimlerindeki bulunan münhal kadrolara atanmak isteyen personelin, en fazla 3 tercih yaparak ekte yer alan Atama Nakil Formu, Hizmet Belgesi (Yetkili makamlarca alınmış imzalı ve mühürlü), Muvafakatının uygun görüldüğü ve hakkında adli veya idari soruşturmasının bulunup bulunmadığını bildirir üst yazıyı, Hüsnü Karakaş Mah. Güneş Cad. No:124, (Kepez Devlet Hastanesi Yerleşkesi) Kepez/Antalya adresinde bulunan Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Başkanlığı Atama Birimine 29/07/2020 tarihi (30/07/2020 tarihi Kurban Bayramı Arifesi ve 31/07/2020 tarihi Kurban Bayramının 1. Günü olduğundan) mesai bitimine kadar ulaştırılması gerekmektedir.

3- Başvuru evraklar EBYS üzerinden ulaştırılsa dahi evrak asıllarının kargo, APS veya elden teslimi gerekmekte olup (fax fotokopi vb. evrak örneği kabul edilmeyecektir.) Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine 29/07/2020 tarihi (30/07/2020 tarihi Kurban Bayramı Arifesi ve 31/07/2020 tarihi Kurban Bayramının 1. Günü olduğundan) mesai bitiminden sonra kayda giren başvurular dikkate alınmayacaktır. Müracaat tarihleri arasında postalama işlemleri vb. gibi nedenlerle Müdürlüğümüze ulaşmayan başvuruların sorumluluğu başvuru sahibine aittir.

4- Kişilerin talep ettiği yerlerde münhal kadro bulunmaması halinde talepleri hakkında işlem tesis edilmeyecektir.

5- Personel iller arası yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için görev yaptığı ilde fiilen en az 1 (bir) yıl çalışmış olması ve asaletinin tasdik edilmiş olması şartı ile (aday memurluğu devam eden personel kabul edilmeyecektir) başvuruları kabul edilecektir.

6- Herhangi bir ücretsiz izindeyken (askerlik, doğum v.b.) başvuru yapan personelin, ÇKYS modülündeki atama işleminin gerçekleştirilebilmesi için 30/07/2020 tarihine kadar görevlerine dönmüş olmaları ve bu işlemin ÇKYS modülünde sonuçlandırılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü kadro birimince kadro onayı işlemi yapılamayacağından kişiler atama hakkını kaybedecektir.

7- Başvuru belgeleri eksik olanların ve başvuru şartlarını taşımayanların atama işlemleri yapılmayacak olup, ataması sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

8- Başvuruların resmi yazı ile incelenmesi neticesinde talebi uygun görülen/görülmeyen müracaatlar,kişinin kadro kurumuna bildirilecektir.

9- Ataması yapılan personelin atama tarihi itibari ile en geç 45 (kırkbeş) gün içerisinde ayrılışlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Mazeretleri nedeniyle (rapor vb.) ayrılışını ileriki bir tarihte gerçekleştirecek olan personelin mazeret durumunu dilekçe ve belgeleri ile birlikte Müdürlüğümüze bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde belirtilen süre içerisinde ayrılışını yapmayan personelin ataması iptal edilecektir.

ATAMAYA ESAS BELGELER
1- Kurum üst yazısı (Adli ve idari yönden soruşturmasının bulunup bulunmadığının, Muvafakatının uygun görülüp görülmediğinin belirtilmesi gerekmektedir.)
2- Atama Nakil ve Talep Formu (EK-1)
3- Hizmet Belgesi aslı ( kurum tarafından onaylı/mühürlü) 

İlgililere duyurulur.

ATAMA VE NAKİL TALEP FORMU.doc

Paylaş