T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü

(14.000 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI) YEDEK SÜREKLİ İŞÇİ EVRAK TESLİMİ HAKKINDA Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020

(14.000 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI) YEDEK SÜREKLİ İŞÇİ EVRAK TESLİMİ HAKKINDA


Sürekli İşçi Evrak Teslimi Hakkında


Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 14.000 kadroya “temizlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi (silahsız), hastane klinik destek elemanı, aşçı” mesleklerinde kura sonrası atanmaya asıl olarak hak kazanan adayların atama işlemleri Bakanlık Makamının 24/03/2020 tarih ve 299 sayılı olurları ile uygun görülmüştür.

 

14.000 Sürekli İşçi Alımından;

Müdürlüğümüze (340 Temizlik Görevlisi, 20 Güvenlik Görevlisi, 7  Hastane Klinik Destek Elemanı) sürekli işçi kadrosu tahsis edilmiştir.  

Müdürlüğümüze tahsis edilen kadrolardan boş kalan (93 Temizlik Görevlisi ve 11 Güvenlik Görevlisi) sürekli işçi kadrosu için, kura neticesinde belirlenen yedek hak sahipleri arasından sıralamaya göre atama işlemleri yapılacağından;


1- Başvuru evrakları; 20.05.2020 Çarşamba günü saat 08:30 ile 22.05.2020 Cuma günü saat: 17.30 tarihleri arasında Antalya İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binasında teslim alınacaktır. (Hüsnü Karakaş mah. Kepez Devlet Hastanesi yerleşkesi Kepez / ANTALYA)
2- Başvuru evrakı teslim edecek işçilerin ilan metinlerinde belirtilen evrakları tamamlandıktan sonra Müdürlüğümüze gelmeleri gerekmektedir. Başvuru evraklarını tamamlamadan gelen işçilerin başvuruları alınmayacaktır. 
3-Başvuru evrakı teslim etmeye gelen işçilerin COVİD-19 salgını nedeniyle maske takarak gelmeleri rica olunur.

EKLER:
Göreve Başlayış İşlemleri İçin Gerekli Belgeler.pdf
Mal Beyanı.doc
Başvuru Formu.docx

(Bakanlığımız kadrolarına kura neticesinde yedek olarak yerleştirmeleri yapılan hak sahiplerinden yukarıda belirtilen süre içinde mazeretsiz olarak başvuru yapmayan veya başvurup da evrakları tekemmül ettiği halde ataması yapılıp mazeretsiz olarak tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde göreve başlamayanlar yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir. Bu durumda olanların atamaları iptal edilecek olup yerine sırada bulunan yedek hak sahiplerinin Ek-1’de yer alan başvuru evrakları İl Sağlık Müdürlüklerince kabul edilip aynı usule göre evraklarının incelenmesi yapılacak, uygun görülenlerin atamalarının yapılabilmesi için evrakları  ÇKYS’de belirtilen modüle girilecek olup atamaları Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diğer Hizmet Sınıfları Atama Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır)

Bakanlığımız Sağlık Bakanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında İstihdam Edilmek Üzere Kura Usulü İle Yedek Olarak Atanmaya Hak Kazanan Sürekli İşçi Alımı Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyurusu İçin Tıklayınız

Paylaş