T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü

Dezenfektan Uygulamaları Hakkında Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2020

Dezenfektan Uygulamaları Hakkında
               Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 18.03.2020 tarih ve E.33 sayılı Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uygulamaları Hk.yazı ektedir.
               
               Bakanlığımızın ilgili yazısı doğrultusunda: 
               
               Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin Ek-V’inde yer alan;
               
              - 3. Ana Grup: Haşere Kontrolü İçin Kullanılan Biyosidal Ürünler kapsamında “eğitilmiş profesyonel kullanıcı/uzman” nezaretinde kullanılması öngörülen ürünler için "Biyosidal Ürün  Uygulama İzin/Bildirim Belgesi" tanzim edilmesi zorunlu olup,
               
              - 1. Ana Grup: Dezenfektanlar ve Genel Biyosidal Ürünler, 2. Ana Grup: Koruyucular ve 4. Ana Grup: Diğer Biyosidal Ürünler kapsamında genel halk, profesyonel/uzman olarak ruhsatlandırılan ürünler için "Biyosidal Ürün Uygulama İzin/Bildirim Belgesi" alınması zorunluluğu bulunmamaktadır.

               Bu ürünlerin Bakanlığımız tarafından onaylı etiketlerinde yer alan kullanım talimatlarına göre uygulanması gerekmektedir.
               
        

               KAMUOYUNA DUYURULUR.


               Biyosidal Ürün (Dezenfektanlar) Uygulamaları Hk..pdf

Paylaş