T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü

2019 Yılı Aile Hekimliği 11.Ek Yerleştirme Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2019

2019 Yılı Aile Hekimliği 11.Ek Yerleştirme


Aile Hekimliği Uygulaması 2019/11. Ek Yerleştirme – 19 Kasım 2019 

Antalya İlinde Boşalan Aile Hekimliği Birimlerine 2019/11. Ek Yerleştirme Yapılacaktır.

             5258 Sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Kanunu gereği, herhangi bir sebeple boşalan ve yeni açılan pozisyonlar için Aile Hekimliği 2019/10. Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır.

            Yerleştirme işlemlerinde Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğihükümleri uygulanacaktır.

            2019/11. Ek yerleştirme işlemi;  19 Kasım 2019 Salı günü saat 16:00'da,  Kepez Yeni İl Sağlık Müdürlüğü binası Turkuaz Konferans Salonunda Tercih ve Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır. (Hüsnü Karakaş Mahallesi Güneş Cad. No:124 Kepez)

             Başvurular, : 06 Kasım 2019 Çarşamba,  07 Kasım 2019 Perşembe, 08 Kasım 2019 Cuma,  11 Kasım 2019 Pazartesi ve 12 Kasım 2019 Salı günü saat 08.30 - 17.30 arasında Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Personel Atama Birimine yapılacaktır. (Hüsnü Karakaş Mahallesi Güneş Caddesi No:124 Kepez)

             Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Müdürlüğümüzün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayıdüşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleriönemle duyurulur.

NOT:1 PBS (Hizmet Puanı Çıktısı) http://sbu2.saglik.gov.tr/personelIslemleri/ adresinden ulaşılabilmektedir.

NOT.2  “Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri” konulu 13/12/2017 tarihli ve 2017/21 sayılı Genelge yürürlüğe konulmuş olup, genelge hükümleri doğrultusunda muvafakat işlemleri yürütülecektir. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 19/03/2019 tarih ve 3920 sayılı yazıları ile 2019//5 sayılı Genelgenin yürürlüğe girmiş olduğu bildirilmiş olup, 2017/21 sayılı “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu Genelge’nin 3üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Aile hekimliğine geçişte muvafakat konusunda aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacaktır.

a) ) Bakanlığımız eğitim araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde görev yapmakta olup sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmek isteyen tabip, ebe ve hemşirelere, bulunduğu hastaneden ayrılması halinde Personel Dağılım Cetveline göre unvan veya branşında doluluk oranı %85'in altına, entegre hastaneleri ile diğer sağlık tesislerinde doluluk oranı % 70'nin altına düşenlere muvafakat verilmemiştir. Ancak eğitim araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde görev yapmakta olanlardan en az 25 yıl hizmeti olanlar ile sağlık kurulu raporu gereği nöbet tutamayacak olanlara, bulunduğu hastanelerden ayrılması halinde Personel Dağılım Cetveline göre unvan veya branşında doluluk oranı % 70’in altına düşmemek şartıyla muvafakat verilmiştir.

b) 4924 sayılı Kanun gereği sözleşme imzalamış olan tabip ve uzman tabiplere, aile hekimliği sözleşmesi imzalamaları için muvafakat verilmemiştir. Ancak memur kadrosunda görev yapmakta iken 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalayan tabip ve aile hekimliği uzmanlarına, memur kadrosuna dönmeleri şartıyla muvafakat verilmiştir.

YER: ANTALYA KEPEZ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI 2. KAT TURKUAZ KONFERANS SALONU

19 KASIM 2019 SALI GÜNÜ SAAT: 16:00’DA YAPILACAKTIR.

ADRES: HÜSNÜ KARAKAŞ MAH. GÜNEŞ CAD. NO:124 KEPEZ 

İLETİŞİM:

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ:  0 242 228 48 48 /1101

PERSONEL ATAMA BİRİMİ:  0 242 228 48 48 /6034


2019 YILI 11. EK YERLEŞTİRME UYGULAMA TAKVİMİ.doc

2019 YILI 11. EK YERLEŞTİRME USÜL VE ESASLARI.doc

2019 YILI 11. EK YERLEŞTİRME BOŞ POZİSYONLAR.xlsx
A - Bendine Göre.doc
B - Bendine Göre.doc
C - Bendine Göre.doc
D - Bendine Göre (Sağlık Bak. Kurum ve Kuruluşları).doc
D - Bendine Göre (Sağlık Bak. Dışı Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları).doc

Paylaş