overlay

2019 Yılı Sağlık Personelinin Kasım Ayı İl içi Dönem Tayini

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde görev yapan sağlık personeli için 2019 yılı Kasım ayı il içi dönem tayini Kamisyon Kararı (ilan metni) ve münhal kadrolar ekte yayınlanmıştır.