T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü

Yeni Aşı Araçları Törenle Teslim Edildi Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2019

Yeni Aşı Araçları Törenle Teslim Edildi


İlimiz bünyesinde uygulanan aşıların soğuk zincire uygun olarak daha hızlı dağıtılmasını sağlamak amacıyla; Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından,  SIHHAT Projesi kapsamında Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne 2 adet aşı nakil aracı daha tahsis edildi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün ziyareti esnasındaki taahhüdüne istinaden gelen yeni aşı araçları törenle teslim edildi. Sağlık Bakanlığımıza ve Halk Sağlığı Genel Müdürümüz Doç. Dr. Fatih Kara’ya İl Sağlık Müdürlüğü olarak desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

 İl Sağlık Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen araç teslim töreninde, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür araçların anahtarlarını teslim etmiştir.

Tören sırasında açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür;  ‘’ Aşılarda üretimden dağıtım ve kişilere uygulanmasına kadar soğuk zincir kurallarına uyulması ve Aşıların belli ısı aralığında korunması son derece önemlidir. Soğuk hava depoları, aşı nakil araçları ve aşı buzdolaplarının ısıları, soğuk zincirin kırılmaması açısından İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından her aşamada elektronik alarm sistemi ile titizlikle takip edilmektedir. Ülkemizde uygulanan aşılar, DSÖ tarafından onaylanan ‘İyi Üretim Prosedürleri’ kurallarına uygun olarak üretilerek uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmektedir. Aşılar ülkemize girdikten sonra kullanıma sunulmadan önce bir kez daha ulusal referans laboratuvarlarımızda test edilerek, uygunluğu kontrol edildikten sonra kullanıma sunulmaktadır.

Bağışıklama sayesinde insanlık tarihinde büyük salgınlara ve ölümlere yol açan pek çok hastalığın günümüzde ya hiç görülmemekte ya da sınırlı sayıda görülmektedir. Örneğin çiçek hastalığı, aşılama sayesinde dünya üzerinden tamamen yok edilmiş, çocuk felci hastalığı ise yok olma aşamasına gelmiştir.’’ dedi.

Ülkemizde bağışıklama hizmetleri, 1985 yılından itibaren ‘Genişletilmiş Bağışıklama Programı’ adı altında sürdürülmektedir. Bu program ile Aşılar tüm bebek-çocuklar ile ihtiyacı olan erişkinlere 13 hastalığa karşı ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Aşı uygulamaları Aile Sağlığı Merkezlerinde, Hastanelerde ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde yapılmaktadır. Bağışıklama hizmetlerinde amaç toplumda özellikle bebek ve çocuklarda aşı ile korunabilir hastalıkların ortaya çıkışını engellemek bu hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin ve sakatlıkların önüne geçmektir. Aşı olma/olmama kararı sadece bireyi değil tüm toplumu ilgilendirir. İlimizde bağışıklama hizmetlerinde yüzde 99 aşılama oranına ulaşılmış olup başarının sürekliği için önce sağlık personeline sonra vatandaşlarımıza büyük sorumluluklar düşmektedir.
                Alanında uzman bilim insanlarından oluşan Bağışıklama Danışma Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ve dünyadaki bilimsel gelişmeler takip edilerek yürütülen bağışıklama, aşıyla önlenebilir hastalıkların ve ölümlerin önlenmesi açısından en önemli toplum sağlığı müdahaleleri arasında yer almaktadır. Bağışıklama, her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtaran en başarılı, etkili ve düşük maliyetli sağlık müdahalelerinden birisidir. Bağışıklama, Dünya Sağlık Örgütü tarafından suların sanitasyonu ile birlikte 20. yüzyılın en önemli halk sağlığı başarısı olarak gösterilmektedir.

Son yıllarda toplumlar arasındaki dini, politik veya coğrafi gerçeklerden bağımsız olarak bebeklik ve çocukluk çağı aşılarını reddetme, aşı yaptırmaya ilişkin tereddütler artış göstermektedir. Aşılanmamış veya eksik aşılı kişiler nedeniyle; küresel dolanımın artması, göçler, savaşlar vb. nedenlerle aşı ile önlenebilen bulaşıcı hastalık ile buna bağlı ölüm ve sakatlık riski yükselmektedir. Dünya sağlık örgütü 2019 yılı için öngördüğü on küresel sağlık tehdidinden birinin aşı reddi/tereddüdü olduğunu bildirmektedir. Bu kapsamda tüm dünyada çeşitli adımlar atılmakta ve önlemler alınmaktadır.

Paylaş