T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü

23-29 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2019

23-29 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası


Normal konuşma gelişiminin ilk şartı, normal işitmektir. Bir çocuk için işitmek ve konuşmayı öğrenmek, iletişim kurabilmesi ve oyun oynayarak yeteneklerini geliştirmesi açısından temel gereksinimlerdir. Çocuklar doğar doğmaz duymaya ve dinlemeye başlar. Konuşmayı öğrenirken, çevrelerinde duydukları sesleri taklit ederler.

İşitme kayıpları çocuğun bilişsel, ruhsal, sosyal ve fiziksel gelişimini olumsuz etkiler. İşitme kaybının erken teşhisi konuşma gelişimi, yaşam kalitesi ve akademik başarı açısından kritiktir. Erken teşhis, uygun işitme cihazı kullanımı ve işitsel-sözel eğitim ile işitme kayıplı çocuklar normal veya normale yakın konuşma ve lisan gelişimi sağlayabilirler.

2007/5 sayılı Genelge ile başlayan Ulusal İşitme Tarama Programı (UİTP) kapsamında yürütülmekte olan Yenidoğan İşitme Tarama Programının amacı; doğan her bebeğe işitme tarama testlerini sağlık kuruluşundan taburcu olmadan, aynı hastanede uygulamak, ilk 1 ayda tarama testlerini tamamlamak, ilk 3 ayda işitme kayıplı bebeklerin tanılarını koymak ve 6 ayda da işitme kaybı tanısı almış cihaz ihtiyacı olan bebeklerimizin cihazlamalarını ve habilitasyonlarını sağlayarak topluma sağlıklı bireyler kazandırmaktır.

Her yıl ülkemizde yaklaşık 1.300.000 bebek doğmakta ve her bin bebekten 2-3’ü ileri derecede işitme kaybı ile dünyaya gelmektedir. “Yeni doğan işitme taraması” ile doğumda mevcut olan işitme kaybı tespit edilebilmektedir. İşitme sadece bebeklik döneminde değil çocukluk döneminin her evresinde büyük bir öneme sahiptir.

İlimizde 2018 yılında 35902 bebeğe işitme testi yapılmış ve 17 bebeğe işitme kaybı tanısı konulmuştur. Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi tarafından kamu ve özel hastanelerde yapılan işitme testleri; Ulusal İşitme Tarama Programı Web Sistemi üzenden kontrol ve takip edilmektedir.

             Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında başlayan “Okul Çağı Çocuklarda İşitme Tarama Programı” ile ilköğretimin 1. Sınıf çocuklara okul ortamında, eğitimli sağlık personeli tarafından, belirlenen protokoller çerçevesinde işitme tarama testleri yapılmaktadır. Bu kapsamda öncelikli amacımız; ilköğretimin 1. yılında olan çocuklara yönelik olarak, tarama testleri ile erken dönemde saptanan ve tedavi edilebilen hastalıklar konusunda erken müdahalelerinin yapılarak yaşıtları olan sağlıklı çocuklarla eşit koşullarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak ve sağlıklı bir nesil oluşturabilmektir. Bu kapsamda 2018 yılında 36024 çocuğa işitme testi yapılmıştır. Yapılan işitme testleri sonucunda 37 çocukta iletim tipi işitme kaybı, 4 çocukta sensönörial işitme kaybı tespit edilmiştir.

İşitme taraması neden yapılmalıdır?

• İşitme kayıpları; enfeksiyonlar, travmalar ve progresif (ilerleyen) işitme kaybı yapan genetik hastalıklara bağlı olarak doğum sonrası dönemde de ortaya çıkabilmektedir.

•Tarama programı ile çocuklarda bu hastalıkların erken tanısı konabilecek, gerekli tedavi ve rehabilitasyonları yapılabilecektir.

•İşitme, eğitim ve iletişimin için en önemli bileşenidir.

•Okul döneminde daha da önemli hale gelmektedir.

•Kalıcı işitme kaybı yaygınlığının okul yaşı nüfusta binde dokuza yükseldiği bildirilmektedir.

•Bir ya da her iki kulakta kalıcı ya da geçici işitme kaybı okul yaşı çocukların % 14’ten fazlasını (yedide bir) etkilemektedir.

•Tek taraflı işitme kayıplarında bile sınıf tekrar oranı %37 olarak bildirilmektedir. İşitme kaybı dikkat, öğrenme ve sosyal işlevlerdeki sıkıntıları artırmaktadır.

•Çocuklardaki işitme kaybı yaygınlığı eğer gerekli tıbbi ve eğitim desteği sağlanamazsa okul başarısını olumsuz yönde etkileyerek önemli ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. 

Paylaş