T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü

13 Eylül Dünya Sepsis Günü Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2019

13 Eylül Dünya Sepsis Günü


Global Sepsis Alliance (GSA) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)13 Eylül'ü dünya sepsis günü ilan etmiştir.

Dünya çapında bir politika ve mücadele ile sepsise bağlı ölümleri yüzde yirmi oranında azaltmak amaçlanmaktadır.GSA ve WHO Bu amaçla sağlık sistemlerini politika yapıcıları sağlık çalışanlarını ve sivilleri sepsisin önlenmesi tanınması ve tedavisi ile hayatların kurtarılması için harekete geçmeye çağırmaktadır.

Dünyada en yaygın ölümcül olaylardan olan sepsis e bağlı ölümler İngiltere Amerika Avustralya Brezilya gibi ülkeler de ülkelerde bu kollektif çalışma ile yüzde yirmi oranında azaltılmıştır. Sepsise bağlı ölümleri yüzde yirmi oranında azaltmak dışında bu kampanyanın amacı

: -Tüm tüm ülkelerde erken tanı yöntemlerinin ve standardize acil tedavilerin yürürlüğe konup ,Yenidoğan Çocuk ve Yetişkinlerde , sepsiste sağkalımı arttırmak ,

 -Sepsis hastalarına standart girişim antibiyotik tedavisi ve intravenöz sıvı tedavisinin başlanma zamanını monitörize etmek,

 -Ülkeler düzeyinde ve uluslararası olarak sağkalım oranlarını taramak ve raporlamak,

 -Halkın ve sağlık çalışanlarının sepsis hakkında bilgi ve farkındalığını arttırmak,

-Tüm sağlık çalışanlarına medikal bir acil durum olan sepsis hakkında eğitim düzenlemek, -Hastaneden taburcu olan sepsis tanılı hastaların rehabilitasyonu ve takipleri için standartlar oluşturmaktır.

 Dünya Sağlık Örgütü 2017 yılında aldığı bir kararla Eğitim ve öğretimin yaygınlaştırılarak sepsisin önlenmesi tedavisi ve yönetiminin hem Gelişmiş hem Gelişmekte olan ülkelerde arttırılmasını amaçlamıştır. Bu amaçla her yıl 13 Eylül'de tüm dünyada farkındalığı arttırmak amacıyla tıbbi eğitimler, spor aktiviteleri ,yardım toplama ,piknik vesaire organizasyonlar düzenlenmektedir. Geçen sene 60'ın üzerinde ülkede katılım sağlamıştır.

 Halk arasında kan zehirlenmesi olarak bilinen sepsis her yıl dünyada 30 milyon kişiyi hasta etmekte ve bunların 7 ila 9 milyona hayatını kaybetmektedir. Sepsis hayatı tehdit eden bir bir duruma vücudun gösterdiği yanıt'ın kendi doku ve organlarına zarar vermesiyle gelişir. Sepsis tedavisi bir acildir antibiyotik tedavisinde gecikme saat bazında mortaliteyi (ölümü) arttırmaktadır.

 Global sepsis Alliance Kar amacı gütmeyen dünya çapında sepsise bağlı problemleri azaltmak için çalışan bir örgüttür her sene 13 Eylül'de ücretsiz online kongreler düzenlemektedir ve dünya çapında 90'ın üstünde ülkede bakanlık ve meslek örgütleri ile beraber çalışmaktadır.

Türk Yoğun Bakım Derneği ve TC Sağlık Bakanlığı bu konuda her yıl Global Sepsis Alliance ve Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği içinde etkinlikler düzenlemektedir.

Paylaş