T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü

Dünya Aşı Haftası(24-30 Nisan 2019) Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2019

Dünya Aşı Haftası(24-30 Nisan 2019)


Her yıl Nisan ayının son haftasında kutlanan Aşı Haftasının amacı, her yaştan insanı hastalıklara karşı korumak için aşılamayı teşvik etmektir. Aşılama her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtaran en başarılı, etkili ve düşük maliyetli sağlık müdahalelerinden birisidir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bu seneki aşı haftasının teması “Aşılar İşe Yarıyor!” olarak belirlenmiş olup; bilim adamlarından sağlık çalışanlarına, ebeveynlerden topluma, dünyanın her bölgesinde aşının gücüne inanan kahramanlar anılacaktır. Güvenli ve etkili aşılar geliştiren bilim adamları ve araştırmacılar, her çocuğun aşılara eşit erişimini sağlayan politika yapıcılar, aşı uygulamalarını yürüten sağlık çalışanları, çocuklarının aşılanmasını sağlayan ebeveynler birer aşı kahramanıdır.

            Şu anda çocukluk çağı aşılama takvimimizde 13 hastalığa karşı (boğmaca, difteri, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, verem, çocuk felci, hepatit B, hepatit A, suçiçeği, Hemofilus influenza tip b’ye bağlı hastalıklar ile streptokokus pnömoniya’ya bağlı invaziv pnömokokal hastalıklar) aşı yer almaktadır. Ülkemizdeki tüm çocuklara ve ihtiyacı olan erişkinlere aşılar ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Ülkemizde uygulanmakta olan bebeklik ve çocukluk dönemi aşı takvimi, Bağışıklama Bilimsel Danışma Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ve dünyadaki bilimsel gelişmeler takip edilerek oluşturulmaktadır.

 Ülkemizde uygulanan aşılar, DSÖ tarafından onaylanan İyi Üretim Prosedürleri kurallarına uygun üretilmiş ve uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmiş aşılardır. Ayrıca, aşılar teslim alınıp kullanıma sunulmadan önce Ulusal Referans Laboratuvarlarımızda da test edilerek uygunluğu kanıtlanmaktadır. Aşılar üretim aşamasından başlayıp aşılanacak kişiye ulaştırılana kadar tüm sağlık kuruluşlarında soğuk zincir kuralları ve elektronik takip sistemi içerisinde uygun ısı aralığında korunmaktadır.

Son yıllarda tüm dünyadaki toplumlar arasında dini, politik veya coğrafi gerekçelerden bağımsız olarak bebeklik ve çocukluk çağı aşılarını reddetme, aşı yaptırmaya ilişkin tereddütler artmaktadır. Aşılanmamış veya eksik aşılı kişiler nedeniyle; küresel dolanımın artması, göçler, savaşlar vb. nedenlerle, aşı ile önlenebilen bulaşıcı hastalıkların görülme riski yükselmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 2019 yılı için öngördüğü on küresel sağlık tehdidinden birisinin “aşı reddi/tereddüdü” olduğunu bildirmektedir. Bu kapsamda tüm dünyada çeşitli adımlar atılmakta ve önlemler alınmaktadır.

Aşılama hizmetleri her çocuğun hakkıdır, yüksek aşılama oranlarına ulaşmak başta birinci basamak sağlık hizmetleri ve güçlü sağlık uygulamalarını gerektirir. Rutin aşılama hizmetleri yaşamın başlangıcında sağlık hizmetlerine erişim için en erken temas noktasıdır ve her çocuğa hayatının en erken döneminden yaşlanıncaya kadar sağlıklı bir yaşam şansı sunar.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve Aşı Haftasını kutlar, sağlıklı bir dünya için sadece ülkemiz çocuklarının değil, tüm dünya çocuklarının aşılanma ve sağlık hakkı bir kez daha vurgulanmaktadır. Aşı; ebeveynlerin sorumluluğu, çocukların ise hakkıdır. Çocuklarını aşılatarak çocuklarını hastalıklardan koruyan aşı kahramanı olan ailelerimize ve aşılama hizmetlerinde görev yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız.  

Paylaş